Spoeddebat LIVE bij RTV Stichtse Vecht

De fracties van Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en PVV hebben een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd. Aanleiding zijn de gebeurtenissen van afgelopen maanden, de situatie binnen de gemeente, het onmiddellijk vertrek van wethouder Klomps en de effecten van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

De fracties geven aan dergelijke signalen niet te kunnen negeren en zijn van mening het aan de bewoners verplicht te zijn transparantie te verkrijgen en oplossingen aan te dragen. De raad wordt opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan over de maatregelen die getroffen moeten worden om de gemeente weer in rustiger vaarwater te krijgen en te houden.

Vragen die zij hierbij aan de orde willen stellen zijn:

1. Op welke wijze heeft het college getracht de wethouder in zijn portefeuilles te ondersteunen?
2. Waren de signalen al niet eerder bij het college bekend?
3. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?
4. Is er nog financiële ruimte om een extra bestuurder aan te stellen of om andere maatregelen te treffen?
5. Kunnen de werkzaamheden nog anders geprioriteerd worden?

De gehele spoedvergadering wordt uitgezonden op de kanalen van RTV Stichtse Vecht (Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12).

Informatieve commissie op maandag 13 september

De informatieve commissie over de stand van de ambtelijke organisatie is daarom naar voren gehaald. Deze is op maandag 13 september en start om 19:30 uur. De gemeentesecretaris / algemeen directeur geeft jaarlijks een toelichting op de staat van de organisatie. Vorig jaar heeft die toelichting in de informatieve commissie van november plaatsgevonden. Evenals vorig jaar zal het onderwerp van vanavond tweeledig zijn, enerzijds de doorontwikkeling van de organisatie en anderzijds de continuïteit van de werkzaamheden. Na een korte presentatie is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

De publieke tribune is gesloten. Inwoners kunnen meekijken via de livestream op de website.