Spoedreparatie rioolpersleiding in Kockengen

Vanaf maandag 11 oktober voeren gemeente Stichtse Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een spoedreparatie uit aan de rioolpersleiding op de hoek van de Koningin Julianaweg en de Dreef in Kockengen. (Foto gemeente Stichtse Vecht)

Tankwagens

Donderdag 14 oktober wordt het rioolgemaal op de Wethouder van Doornstraat tijdelijk uitgezet om de bestaande leiding te kunnen verwijderen en de nieuwe leiding te kunnen aansluiten. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het afvalwater wordt in die tijd op 2 plekken uit de leiding opgezogen en door de tankwagens afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie in Breukelen. Zo kunnen we een goede afvoer van jouw afvalwater garanderen.'

Routes van de tankwagens

Het afzuigen van het afvalwater gebeurt bij het rioolgemaal aan de Wethouder van Doornweg en op de hoek van de Sportweg/Kerkweg. De tankwagens rijden 2 keer per uur de volgende routes:

  • Vanaf het rioolgemaal aan de Wethouder Van Doornweg via de Prins Bernhardweg en de Prinses Beatrixweg en de Dreef richting de N401
  • Vanaf de Sportweg via de Kerkweg en de Dreef naar de N401

Breuk in de rioolpersleiding

Onlangs is er een breuk ontstaan in de rioolpersleiding. Deze breuk is op 1 oktober tijdelijk gerepareerd om ervoor te zorgen dat het rioolwater toch kan worden afgevoerd. De gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan nu samen aan de slag om de breuk definitief te repareren. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is belangrijk dat we snel starten met het werk, omdat we willen voorkomen dat de rioolpersleiding alsnog breekt en het vuile water in het oppervlaktewater terecht komt.'