Sprekers '‘Boeren en andere Burgers’ in Loenen aan de Vecht bekend

Op de Politieke Avond ‘Boeren en andere Burgers’ op 12 oktober aanstaande in Studio Idee Loenen zal Wouter Pijzel spreken namens de VechtPlassenCommissie en de Klimaatcoalitie Stichtse Vecht; Koos Cromwijk, BBB-commissielid Provinciale Staten Utrecht, voert het woord namens de BBB-fractie, Gerjet Wisse namens het waterschap AGV (Amstel Gooi en Vecht) en Egbert de Graaf vertegenwoordigt de landbouworganisatie LTO Noord.

Zij zullen hun opvattingen met raadsleden, wethouders en overige  aanwezigen delen over de tegenstellingen en belangen van de agrarische sector versus noodzaak klimaattransitie. Er is hen ook gevraagd zo concreet mogelijk gewenste/ongewenste ontwikkelingen in Stichtse Vecht te schetsen. Na hun (korte) inleidingen worden de aanwezige raadsleden/wethouders  gevraagd op de bijdragen van de genoemde sprekers te reageren. Vervolgens krijgen alle aanwezigen ruim de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.Na de  pauze kan iedereen elk onderwerp aan de orde te stellen dat maar iets met Stichtse Vecht te maken heeft en dat u of anderen dwars zit. Of waar u uw tevredenheid over wilt uitspreken…  Natuurlijk komt ook de vraag aan de orde welk thema we in januari 2024 met u gaan bespreken.

De bijeenkomst wordt in het Loenense Studio Idee gehouden op 12 oktober aanstaande. Datum: Aanvang: 20:00 en prijs: 3,00 euro