Stand van zaken pontje Nieuwer ter Aa-Breukelen

Na alle inspanningen van het actiecomité "Laat ons niet zwemmen", de gemeente Stichtse Vecht en de Provincie Utrecht werd eind vorig jaar overeenstemming bereikt tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen.

De fietsbrug gaat op termijn de pont vervangen. Uitgangspunt is om de pont voorlopig in de vaart te houden. Bovendien kreeg het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen een betere onderzoeksopdracht: "niet meer OF, maar HOE de pont veilig kan blijven varen".

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober jl heeft Egbert Bouman namens het actiecomité ingesproken. Hij richtte zich zowel tot het College als de Raad en had 3 verzoeken:

  • Zet Blue Amigo (uitbater van de pont) nog meer onder druk voor een volledige dienstregeling
  • Eis - eventueel via Rijkswaterstaat - dat het MARIN hun onderzoeksrapport nu snel oplevert. Het zou er al in april zijn, maar het is er nog steeds niet.
  • Zet als betrokken (en betalende) partij meer druk op de bestuursovereenkomst. Ook die had er al lang moeten zijn en die is er ook nog niet.

Het actiecomité neemt onmiddellijk aan dat er op de achtergrond veel gebeurt, maar heeft 10 maanden niets gehoord. Een stukje communicatie zou op prijs worden gesteld zodat inwoners van Nieuwer ter Aa via de Nieuwsbrief op de hoogte kunnen worden gesteld van de stand van zaken.