Start project Groene erven in Provincie Utrecht!

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om, naast eventuele  compensatie opgaves, 600.000 extra bomen te planten. Deze doelstelling is verder uitgewerkt in het  ‘Bomen Actieplan’. Een van de projecten waarmee de provincie dit doel wil bereiken is een  erfbeplantingsproject. Dit project gaat dit najaar van start onder de naam ‘Groene erven in Utrecht!’. 

Het project 

Binnen het project ‘Groene erven in Utrecht!’ kunnen deelnemers gesubsidieerd hun erf aanplanten.  Denk hierbij onder meer aan hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen.  

Geïnteresseerden in het project worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan  gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de erfeigenaar ook de beplanting kosteloos.  Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant en beheerinstructie beschikbaar gesteld.  

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200  stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde  beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.  

Deelnemen?  

Woont u in de provincie Utrecht en heeft u een erf in het buitengebied waarop u beplanting wilt  aanleggen? Meld u zich dan snel aan! Aanmelden kan bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres  groene.erven.in.utrecht@orbis.nl.  

Ook eventuele vragen kunt u stellen aan Sjoerd via het hiervoor genoemde mailadres.