Starterswoningen op sportpark Loenen aan de Vecht

LOENEN AAN DE VECHT – Woningstichting Vecht & Omstreken verwacht het Gemengd wonen project Loenen, waarbij veertig tijdelijke starterswoningen worden geplaatst, in de tweede helft van dit jaar te kunnen verwezenlijken. De gemeente is van plan om de woningen op het vierde voetbalveld van Sportpark de Heul in Loenen te plaatsen en heeft een aanvraag gedaan bij de Rijksoverheid voor toepassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee hoopt zij de tijdelijke woningen maximaal vijftien jaar te mogen neerzetten in plaats van de gewoonlijke tien jaar.

Het Gemengd Wonen project Loenen is een initiatief vanuit gemeente Stichtse Vecht, woningstichting Vecht & Omstreken en zorgverlener Kwintes. De beweegreden achter het project is de krapte op de woningmarkt. Bij het project worden veertig tijdelijke woningen, voor de duur van vijftien jaar, geplaatst met de krapte op de woningmarkt als beweegreden. Deze woningen zullen op het vierde voetbalveld van Sportpark de Heul terechtkomen. Het project is bedoeld voor starters, voor mensen die een minimale of geen eigen woonruimte hebben en voor dak- en thuislozen, waarbij bewoners van Loenen voorrang krijgen. (Vecht, 2022) ‘Kwintes zal tien mensen op het Gemengd wonen project Loenen zetten’, vertelt Iris Duits, projectleider bij Kwintes. ‘Kwintes zal haar patiënten ambulante begeleiding (ondersteuning vanuit huis) bieden met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen gaan wonen’.

Enkele omwonenden van Sportpark de Heul uiten hun zorgen wat betreft het project. Volgens een woordvoerder van de gemeente, komen deze zorgen voornamelijk voort uit het betrekken van ex-daklozen, die onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. ‘Op de informatiebijeenkomst van 22 februari hebben we uitgelegd dat er bij veel mensen een verkeerd beeld is van ex-daklozen. Er komen geen (ex)drugsverslaafden, criminelen of zedendelinquenten te wonen. Deze mensen hebben intensieve ondersteuning nodig en voor hen is de stap naar een eigen woning nog te groot. Het project op de Heul is voor mensen die in staat zijn om direct zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding’, verduidelijkt een woordvoerder van de gemeente. 

Naast de kritiekpunten zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente ook veel positieve geluiden over het gemengd wonen project en de kans op een woning voor Loenense starters. ‘Daar is grote behoefte aan’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Op de reguliere markt voor sociale huurwoningen is weinig aanbod en er zijn lange wachtlijsten. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Stichtse Vecht is in 2022 opgelopen naar 13,8 jaar. Specifiek voor de kern Loenen geldt een gemiddelde wachttijd van elf jaar. ‘We geven met dit gemengd wonen project twintig starters in onze gemeente een kans op een woning. Daarnaast biedt het project ruimte om marginaal gehuisveste mensen een fatsoenlijke woning te verschaffen’, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Mensen die bij familie of vrienden op de bank slapen of in een caravan, auto of boot wonen vallen onder marginaal gehuisvest.

Gemeente Stichtse Vecht heeft een aanvraag gedaan bij de Rijksoverheid voor toepassing van de zogenaamde Crisis- en herstelwet. De beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Stichtse Vecht, vertelt dat deze is verleend. ‘Het is gewoonlijk dat tijdelijke woningen maximaal tien jaar mogen staan. Door middel van de Crisis- en herstelwet wordt deze maximumtijd verhoogt naar maar liefst vijftien jaar’, aldus de betrokken ambtenaar. Een woordvoerder van de gemeente vult verder aan dat het de bedoeling is dat er binnen die vijftien jaar een soort ‘community’ ontstaat waarbij men aandacht heeft voor elkaar en onderling, waar het mogelijk is, kan ondersteunen. ‘Iedereen kan daar op zijn eigen manier een steentje aan bijdragen. Zo kan je een keer bij elkaar koffiedrinken, samen iets ondernemen, sporten of muziek maken’, aldus de gemeente Stichtse Vecht. Als alle voorbereidingen naar wens verlopen, verwacht woningstichting Vecht & Omstreken de woningen in de tweede helft van dit jaar te kunnen plaatsen. (Vecht, 2022)