Stedin gaat fors investeren in stroomnetwerk Stichtse Vecht

De irritatie onder inwoners van Maarssen over de regelmatige stroomstoringen is groot. Op 12 oktober 2021 was er een grote stroomstoring en ook op 18 augustus van dit jaar zaten duizenden inwoners weer zonder stroom. Achter de schermen voert Stedin gesprekken met gemeente om te komen tot oplossingen. Stedin gaat de komende vijf jaar fors investeren in Stichtse Vecht.

Eerder onderzoek

Naar aanleiding van de grote stroomstoring op 12 oktober 2021 ging Stedin op onderzoek uit. In een brief aan het college van B&W gaf de leverancier aan een 'issueteam' op te richten om in januari van dit jaar de ervaringen toe te lichten. Dit gesprek heeft eerder dit jaar plaatsgevonden aldus gemeente Stichtse Vecht: 'We hebben ambtelijk met Stedin de uitkomsten van het onderzoek besproken. Stedin gaf aan een aantal maatregelen te nemen om de kans op dergelijke stroomstoringen in de toekomst te beperken.' Stedin daarover: 'Naar aanleiding van de stroomstoring op 12 oktober 2021 in Maarssenbroek is een team met onder andere collega’s van Storing & Onderhoud en bedrijfsvoering gevraagd om advies te geven over de situatie in Maarssen en omgeving. Hierbij zijn de middenspanningsnetten die zich in de gemeente Stichtse Vecht bevinden onderzocht op de volgende punten: leeftijd, storingsfrequentie, kwaliteit en capaciteit, lopende investeringen en noodzakelijke aanvullende investeringen.'

Maatregelen

Stedin geeft aan in te zetten op verbetering van het netwerk: 'Er lopen meerdere projecten om het lokale netwerk (versneld) te verzwaren, kabels te vervangen, nieuwe middenspanningsstations te plaatsen en flexibel vermogen in te zetten. Op die manier houden we het lokale elektriciteitsnet zo stabiel mogelijk. Dit kunnen we niet alleen. Om dit te kunnen realiseren zijn we in gesprek met de gemeente en andere partijen, onder meer over de benodigde vergunningen en het op piekmomenten ontlasten van het net door grootverbruikers.'

Kritische klanten zoals verzorgingshuizen

Gemeente Stichtse Vecht vult aan: 'Stedin gaat afspraken maken met kritische klanten (zoals verzorgingstehuizen en gezondheidsinstellingen) over noodvoorzieningen.' Dat onderlinge communicatie nog niet helemaal goed is afgestemd, blijkt uit de reactie van Stedin op de vraag welke concrete stappen op dit moment worden gezet: 'Wij leveren in principe geen noodstroomaggregaten (NSA), klanten zijn hier zelf voor verantwoordelijk.' Wel gaat Stedin in gesprek met zogenaamde grootverbruikers om het net op piekmomenten te ontlasten.

Eerder gaf Stedin via social media al een toelichting op de oorzaken van de stroomstoring van 18 augustus jongstleden: 'Stedin: 'Er zijn twee belangrijke redenen waarom de inwoners van Maarssen vaker dan gemiddeld een storing hebben. Er zijn veel werkzaamheden door derden in het gebied geweest waarbij belangrijke kabels voor de stroomvoorziening van Maarssen werden beschadigd en voor storingen zorgde.' Ook de drassige bodem wordt als oorzaak betiteld: 'We weten dat in deze regio de drassige veenbodem een rol speelt. Deze grond zakt en het zure veen vreet in op onze kabels met storingen tot gevolg.'

Investeren in Stichtse Vecht

Op dinsdag 6 september heeft Stedin op ambtelijk niveau weer een gesprek met de gemeente. In september volgt er ook een gesprek met de wethouder. Boodschap van dat gesprek vanuit Stedin zal zijn dat ze gaat investeren in Stichtse Vecht: 'We gaan de komende vijf jaar fors investeren in het net in de gemeente Stichtse Vecht. Dit gaan we eind september eerst met de wethouder bespreken.'