Stevige coalitie pareert kritiek vanuit oppositiebanken

De raadsvergadering van 28 juni jongstleden werd voortgezet in de raad van 5 juli waar ook de kaderbrief 2023 werd behandeld. Ondanks stevige kritiek vanuit de oppositie en door middel van het behandelen van amendementen en moties, trekt college gesteund door de coalitie haar eigen plan.

Zo werd de jaarrekening 2021 met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen door de raad aangenomen. Alleen de PVV en Samen Stichtse Vecht stemde tegen. In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2021. Het resultaat is € 1.901.893 positief. 

De kaderbrief 2023 werd met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De twee raadsleden van de PvdA en raadslid van de PVV stemde tegen. De laatste partij vond de summiere invulling over de jaren uiterst teleurstellend. Vanwege de beperking dat er een Kaderbrief voorlag en geen uitgebreide kadernota vonden er geen uitgebreide Algemene Beschouwingen plaats. 

Het gezamenlijk met de gemeente Utrecht gemaakte warmteplan Zuilense Vecht is door de raad vastgesteld. Een amendement van de PVV die de de mogelijkheid van gasaansluiting in Warmteplan Zuilense Vecht aanvult werd niet door de raad gesteund.

Met terugwerkende kracht per 1 juli wordt in Stichtse Vecht een opkoopbescherming ingevoerd. De raad was daarover anoniem.

De - wederom - door de PVV ingediende moties met betrekking tot een referendum verordening, aanpassing van de spreektijd en het overdag vergaderen bij een raadsvergadering werd niet in meerderheid gesteund door de raad. 

Ook de door de voltallige oppositie gesteunde motie van de SP om in praktische zin en op korte termijn iets te doen aan de situatie rondom de locaties waar ouderenactiviteiten niet meer worden georganiseerd werd gepareerd door het college en coalitie. Na de zomervakantie komt de wethouder met een memo en mogelijke oplossingen. Daarmee komt de situatie wederom op de politieke agenda te staan.

Initiatiefnemer en coalitiegenoot D66 kreeg meer bijstand bij het aanbieden van haar motie exclusief toekennen exploitatie sociale huurwoningen. In ruime meerderheid werd deze motie wel aangenomen.

Met de laatste besluiten gaat de politiek nu met zomerreces. Achter de schermen loopt het werk gewoon door. In september starten de commissies weer op waarna eind september de eerste besluiten na het reces door de raad weer worden bekrachtigd.