RTV Stichtse Vecht

Stichtse Vecht bereidt zich voor op verkiezingen en gaat uit van een hoge opkomst

Achter de schermen bereidt de gemeente Stichtse Vecht zich voor op de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november. Achter de schermen bereidt de gemeente zich voor waarbij uit wordt gegaan van een hoge opkomst.

Stembureaus

In totaal zijn er 34 stembureaus. Ten opzichte van de vorige verkiezingen, die tijdens de coronapandemie plaatsvonden, zijn er 8 andere locaties. Gemeente Stichtse Vecht: 'Bepaalde locaties konden we niet gebruiken tijdens de coronapandemie, maar zijn nu wel weer geschikt. Bijvoorbeeld een aantal verzorgingstehuizen, maar ook andere beschikbare locaties die voor de coronapandemie als stembureau werden ingezet. Alle locaties zijn te vinden op de achterkant van de kandidatenlijst die een week voor de verkiezingen huis-aan-huis bezorgd wordt.'

Stembureauleden en tellers

Gemeente Stichtse Vecht: 'In totaal hebben we zo’n 500 mensen nodig op de stembureaus en tijdens het centraal tellen. In juli is een start gemaakt met benaderen van stembureauleden en tellers. Bij populaire stembureaus zetten we extra stembureauleden in om het stemproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Na sluitingstijd gaan alle stembureauleden tellen op partijniveau.Bij elke stembureau houden we rekening met de toegankelijkheid voor de kiezers.'

Hoge opkomst

Gemeente Stichtse Vecht: 'We gaan uit van een hoge opkomst. Afgelopen verkiezingen was de opkomst voor de Provinciale Staten 61,57% en voor de waterschappen was dit voor HDSR 50,68% en voor AGV 63,67% Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was de opkomst 81,93 %.'

Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten

Medio oktober worden de stempassen bezorgd. Bij de stempas zit een brief van de burgemeester met daarin de oproep om te gaan stemmen. Er is een aparte brief voor jongeren. De kandidatenlijsten worden een week voor de verkiezingen huis-aan-huis bezorgd. Op de achterkant is meer praktische informatie te lezen over stemmen en waar men kan stemmen.

Centraal tellen

De stemmen worden op donderdag 23 november vanaf 9.00 uur in de OVVO hal in Maarssen op kandidaatsniveau geteld. Het tellen van de stemmen is openbaar en iedereen die wil, mag komen kijken. Woensdag 22 november worden de stemmen wel alvast op partijniveau geteld na het sluiten van de stembureaus.