Stichtse Vecht Computer Café nam afscheid van Cor van Nieuwkerk

De vrijwilligers van het Stichtse Vecht Computer Café namen op 25 mei jongstleden afscheid van hun mede vrijwilliger Cor van Nieuwkerk. De heer Van Nieuwkerk was in 2001 één van de oprichters van het SCC en daardoor in “dienstjaren” de oudste vrijwilliger, de laatste jaren bij Klik & Tik. 

Ook op andere terreinen was de heer Van Nieuwkerk een zeer actieve vrijwilliger, (onder anderen) bij de kerk, FC Breukelen, Graag Gedaan en als assistent bij de belastingaangifte via de vakbond. De uitverkiezing tot “Vrijwilliger van het jaar” in 2019 was dan ook zeer terecht. Om gezondheidsredenen moet de heer Van Nieuwkerk het nu rustiger aan doen, maar de persoonlijke band blijft bestaan. Namens velen: bedankt Cor! 

U vindt het Stichtse Vecht Computer Café wekelijks op de maandagmiddag in de Bibliotheek Breukelen, in de even weken op de dinsdagmiddag in de Bibliotheek Maarssen-dorp en op de eerste en de laatste vrijdagmiddag van de maand in de Bibliotheek Loenen. Steeds van 14.00 – 15.00 uur.

SCC is onderdeel van de Bibliotheek AVV.

Op de foto v.l.n.r. Tom Bakker (secr.), Cor van Nieuwkerk en Leo Bloemhard (voorz.)

Foto: Gerhard Hof


Meer nieuws