Stichtse Vecht gaat 250 bomen kappen

Deze week is de aannemer in opdracht van de gemeente gestart met het kappen van circa 250 bomen door de hele gemeente. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Bomen met nesten doen we later

Alle bomen die op de kaplijst staan, worden gecontroleerd op nesten. Bomen waar vogelnesten in zitten, kappen we pas na half juli. Dan zijn de vogels uitgebroed en de jongen uitgevlogen.

Het gaat hier om bomen die al dood zijn of om bomen die op termijn een risico kunnen opleveren. Als door een boom acuut gevaar dreigt, grijpt de gemeente uiteraard direct en snel in.

• Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht: 'We kappen niet zomaar'
Bomen hebben een belangrijke waarde voor de leefbaarheid van onze wijken. Ze zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor het afvoeren van overtollig water, het opslaan van CO2 en filteren de lucht van schadelijke stoffen. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit. De gemeente kapt bomen dus niet zomaar. Dat doen we alleen als een boom een risico oplevert of voor buitensporige hinder zorgt. We verwijderen geen bomen vanwege de aanwezigheid van vogels of insecten, blad- of vruchtval, omdat ze schaduw veroorzaken, of omdat ze de opbrengst van zonnepanelen verstoren.


Te kappen bomen op de kaart

In totaal telt Stichtse Vecht ongeveer 31.600 bomen: 1 boom per 2 inwoners.  Wil je weten of er een boom van de gemeente bij jou in de straat gekapt wordt? Kijk dan op onze onderhoudskaart bomenwelke bomen nu op de lijst om te kappen staan.