Stichtse Vecht gaat (nog) meer in beweging de komende jaren

Met het aannemen van de raad van de nota ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2015’ kiest Stichtse Vecht voor meer sport en beweging. Het hoofddoel van de nota is om de inwoners van Stichtse Vecht meer in beweging te krijgen. ‘Iedereen doet mee!’

Ook inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en financieel minder draagkrachtigen komen meer in beweging. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het beoogd maatschappelijk effect is dat door sporten en bewegen inwoners zich fysiek en mentaal gezonder voelen. Ze zijn vaak actiever, meer sociaal betrokken en doen minder beroep op de gemeentelijke voorzieningen.’

Met name vanuit de oppositiepartijen was er de nodige kritiek. Kritiek op de koppeling met de harmonisatieplannen (deze zijn tijdelijk on hold gezet). Kritiek op de wethouder. Kritiek op de nota en kritiek op collega partijen in de raad.

Bij de stemming bleek echte die kritiek niet doorslaggevend te zijn. Met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen, werd de nota ‘Stichse Vecht meer in beweging’ in grote meerderheid aangenomen.