Stichtse Vecht gaat ‘omgekeerde’ vlaggen weghalen

In navolging van de Provincie Utrecht gaat nu ook de gemeente Stichtse Vecht de protestvlaggen van boeren weghalen. De boeren hebben daarop al actief een andere vorm van visueel protest toegepast. Overal in Stichtse Vecht zie je stickers van 'omgekeerde vlaggen' geplakt op lantaarnpalen en bruggen. Het kat en muisspelletje tussen boeren en overheid zal nog wel even doorgaan; of Remkes moet op nationaal niveau tot een breed gedragen plan komen. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het gaat om vlaggen die hangen aan eigendommen van de gemeente, in de openbare ruimte. De vlaggen hangen daar als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De afgelopen weken gedoogde de gemeente deze vlaggen.' Volgens de gemeente voert ze daarover al gesprekken met boeren. Opvallend; bij de behandeling van een motie deze week in de commissievergadering was het juist de politiek die wil bewerkstelligen dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met de boeren: 'Ook zijn we in gesprek geweest met agrariërs, over het weghalen van de door hen opgehangen vlaggen. Vlaggen die nog niet zijn weggehaald, halen we de komende weken weg. Het doel is dat binnen 4 weken alle ‘omgekeerde vlaggen’ zijn verwijderd,' aldus gemeente Stichtse Vecht. 

Volgens de Provincie en de gemeente is de veiligheid in het geding: 'Op sommige plekken dreigen de vlaggen de verkeersveiligheid in gevaar te brengen, bijvoorbeeld vanwege het weer. Met de herfst op komst, neemt dit risico toe. Ook nu al worden vlaggen die een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen verwijderd.' Het verwijderen van de vlaggen in Stichtse Vecht (en de termijn waarop), gaat in samenwerking met de Provincie Utrecht. Een groot aantal vlaggen hangt namelijk aan eigendommen van de provincie.

Gemeente blijft in gesprek met agrariërs: 'Het college van burgemeester en wethouders is zich ervan bewust dat de agrariërs zich grote zorgen maken over hun toekomst. Daarom hebben er verschillende gesprekken met hen plaatsgevonden. Ook de komende tijd blijft het college met agrariërs in gesprek.'


Meer nieuws