Stichtse Vecht gaat samenwerken met sociale supermarkt Centerrr in Nigtevecht

Stichtse Vecht gaat drie jaar samenwerken met ‘sociale supermarkt’ Centerrr. Deze partij heeft zich gemeld als overnamekandidaat voor de buurtsupermarkt in Nigtevecht. De gemeente koopt werkervaringsplekken en begeleiding in voor inwoners in de bijstand en mag de winkellocatie ook gebruiken voor eigen projecten. Mede door deze samenwerking is het behoud van de supermarkt in Nigtevecht voor de komende jaren een feit. (Archieffoto D66 Stichtse Vecht)

Inwoners kunnen voor 3, 6 of maximaal 9 maanden werkervaring opdoen in de winkel van Centerrr, met als doel om vervolgens uit te stromen uit de bijstand. Daarnaast kan de gemeente de winkel gebruiken voor eigen projecten, zoals het organiseren van bijeenkomsten of aanvullende trajecten.

Behoud supermarkt in Nigtevecht
Het aangaan van de overeenkomst draagt bij aan het behoud van de supermarkt voor de komende jaren. Dit is een grote wens van verschillende inwoners uit Nigtevecht. Dat is goed voor het sociale leven in Nigtevecht en zo houden Nigtevechters de mogelijkheid om dichtbij huis fysiek boodschappen te doen.

Vervolgproces
Na een periode van drie jaar wordt deze opdracht normaal gesproken meervoudig onderhands op de markt gezet. Dit is zoals het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht dat voorschrijft. Dan kunnen ook andere partijen in aanmerking komen voor deze opdracht.

Eerder deed D66 Stichtse Vecht al een oproep aan de gemeente om met deze partij in zee te gaan. Kandidaats-raadslid voor D66 Stichtse Vecht en Nigtevechter Rens Ulijn agendeerde het onderwerp in september bij het D66- campagneteam van Stichtse Vecht dat werkt aan een terugkeer van D66 in de Stichtse Vechtse gemeenteraad na de verkiezingen van maart volgend jaar. Ulijn is enorm blij dat door de krachtige lobby vanuit het dorp de winkel voor Nigtevecht behouden blijft. ‘Er was enorm veel energie in het dorp om de overname door Centerrr mogelijk te maken. We zijn met een diverse groep betrokken Nigtevechters verschillende keren bijeengekomen in de Dorpskamer voor overleg. Met deze groep hebben we een brandbrief naar de burgemeester gestuurd en hebben we samenwerking gezocht met verschillende politieke partijen. Ik vind het prachtig om te zien dat zo’n actieve dorpslobby dan zijn vruchten afwerpt, want de buurtsuper is voor Nigtevecht echt heel belangrijk. Oudere en niet-mobiele dorpsgenoten zijn voor hun dagelijkse boodschappen aangewezen op deze voorziening. Maar ook de rol die een winkel speelt als informele ontmoetingsplaats voor Nigtevechters is niet te onderschatten. Daarnaast is het natuurlijk ook heel mooi dat er met de komst van Centerrr werkgelegenheid gecreëerd wordt voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit mes snijdt dus echt aan twee kanten.’

Reactie wethouder
Wethouder Maarten van Dijk, werk & inkomen: ”De huidige eigenaar van de buurtsupermarkt in Nigtevecht heeft al eerder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt per 1 januari. Doordat we als gemeente drie jaar gaan samenwerken met de sociale supermarkt Centerrr krijgen inwoners van Stichtse Vecht met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om begeleid werkervaring op te doen in een normale werkomgeving. Bovendien dragen we er zo mede aan bij dat de dreigende sluiting van de buurtsupermarkt in Nigtevecht voorkomen wordt en dorpsbewoners voor hun dagelijkse boodschappen nog steeds om de hoek terecht kunnen”.