Stichtse Vecht krijgt digitaal inwonerspanel

De gemeente Stichtse Vecht werkt aan de komst van een digitaal inwonerspanel. Ze ziet dit panel als extra denkkracht op een laagdrempelige manier. In het vierde kwartaal van 2022 wordt een pilot ingericht. Begin 2023 volgt een 2e pilot. Na de pilot volgt een evaluatie.

Inwonerspanel

Het inwonerspanel is een aanvullend instrument om inwoners in verschillende fasen en op verschillende niveaus te laten participeren. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het is een middel om het gesprek aan te gaan met de buitenwereld om informatie op te halen, waardoor de kwaliteit van en draagvlak voor het beleid omhoog gaat.’

Pilots

Het inwonerspanel wordt gefaseerd ingevoerd. In het vierde kwartaal van 2022 is er een pilot om ervaring op te doen met het werven van deelnemers en het uitzetten van een eerste peiling via een bestaand instrument. Hierdoor is het mogelijk in 2022 een eerste pilot uit te voeren. Inwoners worden via een uitgebreide werving gevraagd deel te nemen. Het panel zal bestaan uit een vaste groep deelnemers uit heel Stichtse Vecht, van 16 jaar en ouder. De peiling vindt digitaal plaats. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Met het instrument kunnen eenvoudig enquêtes worden opgesteld, digitaal verspreid en ingevuld. Resultaten worden weergegeven in een overzichtelijk rapport. De uitkomsten van de peiling(-en) worden openbaar gemaakt via een speciale webpagina.’ De eerste peiling in de pilot bevat algemene vragen over de leefomgeving van inwoners. Ook wordt uitgevraagd welke thema’s inwoners belangrijk vinden in een peiling. De tweede peiling in het eerste kwartaal van 2023 gaat over mobiliteit. Dit sluit goed aan bij de fase van ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid.

Na de 2 pilots vindt een evaluatie plaats en wordt het beleid gefaseerd uitgerold.