Stichtse Vecht krijgt ‘op termijn’ openbaar WOB-register

Fractieleider Riëtte Habes (Samen Stichtse Vecht) heeft eerder vragen gesteld over een gemeentelijk WOB-register. Stichtse Vecht heeft deze op dit moment niet. Uit de antwoorden blijkt dat deze op termijn weer ingericht wordt. Samen Stichtse Vecht: ‘Vroeger was er een openbaar gemeentelijk WOB-register. Waarom is dit er niet meer?’

Wet openbaarheid van bestuur
De Wet openbaarheid van bestuur regelt de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van informatie van Nederlandse overheidsinstanties. Journalisten, inwoners en organisaties maken regelmatig gebruik van de wet door het indienen vaan een WOB-verzoek met als doel openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie.

Geen openbaar WOB-register
Bij de nieuwe website van de gemeente besloot de gemeente de WOB-verzoeken niet meer te plaatsen op haar website: ‘Sinds december 2019 maakt de gemeente Stichtse Vecht gebruik van een nieuwe website. Daarbij zijn de gepubliceerde Wob-verzoeken met bijbehorende documenten niet meegenomen. Er was bij de oude website geconstateerd dat de gepubliceerde Wob-verzoeken de website ‘vervuilde’ en daarmee ook de vindbaarheid van andere informatie bemoeilijkt. Daarom is ervoor gekozen om de gepubliceerde Wob-verzoeken niet mee te nemen naar de nieuwe website.’  

Op termijn gemeentelijk WOB-register
Uit de antwoorden op door Samen Stichtse Vecht gestelde vragen blijkt dat dit register op termijn wel weer terugkomt: ‘Er is nieuwe wetgeving in de maak die overheden wel verplichten om o.a. Wob-verzoeken met besluiten en bijbehorende openbaar gemaakte stukken actief te publiceren. Het betreft hier de Wet open overheid, afgekort de Woo. Wij zijn ons aan het voorbereiden om dit op uniforme wijze te doen en om deze informatie beter vindbaar te maken. Het is noodzakelijk dat het proces, de benodigde software en het platform waarop gepubliceerd wordt goed is ingericht. Alleen dan kunnen inwoners gemakkelijk openbare informatie digitaal vinden. Zodra wij dit goed hebben georganiseerd, zullen wij de Wob-verzoeken, besluiten en openbare stukken publiceren.’