Stichtse Vecht op voorhand niet positief tegenover fusie met Wijdemeren maar gaat wel in gesprek

De gemeenteraad van gemeente Wijdemeren heeft op 12 juli 2023 besloten om te komen tot een herindeling en heeft dit besluit op 5 oktober 2023 bekrachtigd. Op basis van dit besluit, verscheidene bewonersbijeenkomsten en een enquête heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren op 7 december bekendgemaakt om verkennende gesprekken te starten met, in hun ogen, drie mogelijke fusiepartners. Dit zijn de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Stichtse Vecht.

Gemeente Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren is gelegen in de provincie Noord-Holland en ligt tussen het Gooi en de Vechtstreek in. De gemeente is in 2002 ontstaan uit een fusie van de gemeente Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg. De gemeente Wijdemeren bestaat uit een zestal dorpskernen: Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De gemeente telt 24.645 inwoners

Fusiepartner

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het college van Wijdemeren heeft ons aangegeven in januari 2024 bestuurlijk in overleg te willen treden om te verkennen of Stichtse Vecht als potentiële fusiepartner zou willen optreden. Zij wil op basis van alle verkennende gesprekken voor de zomer van 2024 de gemeenteraad van Wijdemeren laten besluiten over de fusiepartner(s) met wie ze kan werken aan een herindelingsontwerp.'

Niet positief maar gaan in gesprek

Het college van B&W staat niet op voorhand positief tegenover een nieuwe herindelingsdiscussie: 'Maar wij gaan de gemeenteraad vragen om in kaderstellende zin uitgangspunten voor het gesprek met Wijdemeren aan ons mee te geven. Uiterlijk op 19 december zullen wij u daarom een voorstel doen voor de uitgangspunten waarbinnen ons college het verkennende gesprek met de gemeente Wijdemeren voornemens is te voeren.' In een commissie in  januari 2024 zal dit worden besproken waarna besluitvorming eventueel in de raadsvergadering van 30 januari 2024 plaats vindt.