Stichtse Vecht op zoek naar kleinschalige locaties om jonge alleenstaande vluchtelingen op te vangen

Tijdens de raad van 1 november werd een motie van GroenLinks gesteund door de PvdA, SP, Samen Stichtse Vecht, CDA en Christenunie/SGP behandeld. De motie roept het gemeentebestuur op om op zoek te gaan naar plekken waar minimaal één en bij voorkoor twee tot drie kleine wooneenheden of kinderwoongroepen waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen kunnen worden opgevangen. 

De motie werd met 24 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. De fracties van Lokaal Liberaal en het Vechtse Verbond stemden tegen de motie. Dat betekent dat de gemeente op zoek gaat naar locaties waar voor minimaal 1 en bij voorkeur 2 tot 3 kleine wooneenheden of kinderwoongroepen waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Op basis van dit onderzoek gaat de gemeente contact opnemen met het NIDOS om deze opvanglocaties daadwerkelijk te realiseren.