Stichtse Vecht stemt tegen spoedopvang asielzoekers

De motie van het PvdA en gesteund door GroenLinks en de SP om 50 tot 75 vluchtelingen op te vangen in Stichtse Vecht, heeft het niet gehaald. Met 18 stemmen tegen en 14 stemmen voor werd de motie verworpen. 

Opvang van vluchtelingen en / of asielzoekers ligt gevoelig in de raad van Stichtse Vecht. De verschillen tussen partijen zijn groot.  Dat zorgde voor een inhoudelijk debat met hier en daar een betoog dat fel en vurig van toon was. Een aantal quotes uit het debat van 17 mei vindt u hieronder: