Stichtse Vecht voert opkoopbescherming in delen van gemeente in

Het college van B&W stelt de raad voor om per 1 juli 2022 opkoopbescherming in te voeren. Dit naar aanleiding van een door de raad unaniem aangenomen motie op 13 januari 2022. Het initiatief van de motie kwam van de VVD. 

De opkoopbescherming regelt dat woningen niet zonder vergunning mogen worden verhuurd en dat kopers dus in hun eigen huis moeten gaan wonen. Door de opkoopbescherming komen er meer betaalbare koopwoningen voor potentiële eigenaar-bewoners beschikbaar. Beleggers die woningen opkopen om te verhuren worden zo geweerd.

Woningen t/m € 440.000

Onder deze opkoopbescherming vallen alle woningen tot en met een WOZ-waarde van € 440.000,-. Voor de kopers van deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht van maximaal 4 jaar, tenzij er een vergunning voor verhuur verleend is. Dat is in een aantal gevallen mogelijk: verhuur aan 1e en 2e graads familie, verhuur van bedrijfswoningen en huisbewaring voor maximaal 12 maanden. Er is ook een vergunningsmogelijkheid voor nieuwbouwwoningen waarover afspraken gemaakt zijn met de gemeente over verhuur. Bovendien vallen woningen van woningcorporaties niet onder de opkoopbescherming.

Inwoners meer kans op aankoop

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Het invoeren van opkoopbescherming is belangrijk om inwoners iets meer kans te geven op de aankoop van een woning in een sowieso al moeilijke markt. Het is ook een extra instrument om woonfraude (‘huisjesmelken’) tegen te gaan. Beide argumenten waren reden voor de gemeenteraad om opkoopbescherming te willen invoeren.”

Regeling alleen voor Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat met name in de kernen Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen sprake is van aankopen van particuliere beleggers. De regeling moet ‘proportioneel’ zijn (maatregel in verhouding tot het probleem) en voor deze kernen kan de gemeente de regeling goed motiveren. Bovendien wil de gemeente de regeldruk en bijbehorende handhaving niet onnodig vergroten. Daarom wordt niet de hele gemeente onder de opkoopbescherming gebracht. Gemeente Stichtse Vecht: 'Mocht het beschermen van de drie grote kernen leiden tot een waterbedeffect binnen de gemeente, dan kunnen alsnog meer kernen aan de regeling toegevoegd worden.'