Stichtse Vecht zit niet te wachten op een herindeling met Wijdemeren

Burgemeester Reinders wordt voor een eerste gesprek met buurgemeente Wijdemeren op pad gestuurd met een duidelijke boodschap. De meerderheid van de raad zit niet te wachten op een herindeling of fusie met de gemeente Wijdemeren op korte termijn. Volgens portefeuillehouder Ap Reinders zitten aan een dergelijke herindeling meer nadelen dan voordelen. (Foto installatie twee nieuwe commissieleden tijdens raadsvergadering 30 januari 2024)

Ondanks het duidelijke statement van de meerderheid van de raad - 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen - laat de raad dus ook in minderheid een ander geluid horen: op termijn biedt een herindeling kansen en ga er met open vizier in. Met het aannemen van een amendement van Lokaal Liberaal werd het voorstel van het college van B&W aangescherpt: geen onderzoek naar een mogelijke grenscorrectie en ook niet de kosten dragen daarvoor. Volgens Lokaal Liberaal wordt de soep niet zo heet gegeten, als ze wordt opgediend en gaat het slechts om een eerste gesprek waar kennismaken centraal staat en waar de raad kaders voor heeft opgesteld. Ondanks dat, was het geluid van de meerderheid van de raad duidelijk en weet Wijdemeren op voorhand waar ze aan toe is: Stichtse Vecht zit niet te wachten op een herindeling met Wijdemeren.

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 30 januari 2024

Harmonieplein

Goed voor nieuws voor de ontwikkelingen in Maarssen-Dorp. Het projectplan Harmonieplein heeft een verdere boost gekregen door het aannemen van het bestemmingsplan van het Zuidblok en het gewijzigde scenario dat er geen ondergrondse parkeergarage meer komt onder het Noordblok vanwege gestegen kosten. Het doel van de gebiedsontwikkeling is een aantrekkelijke plek te maken met verschillende centrumfuncties, waaronder wonen, onderwijs en een nieuw dorpsplein. Met het akkoord van de raad voor het plan, kunnen er de komende tijd weer grote stappen worden gemaakt.

Integrale uitzending Rondom de Raad 30 januari 2024

Het geplande kindcentrum in het gebied is in de zomer van 2023 al opgeleverd.