Stichtse Vecht zoekt naar creatieve oplossingen huisvesting statushouders

Het Rijk heeft de Utrechtse gemeenten in november 2020 gevraagd om met een plan te komen om meer opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Waaronder verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2021. Op dat gebied wil Stichtse Vecht een bijdrage leveren door te kijken naar creatieve oplossingen. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarnaast is er een acute vraag naar asielopvangplekken in de provincie en is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders verdubbeld. In het kort staan de Utrechtse gemeenten voor de taak om drie opgaven te realiseren: Extra asielopvang voor de korte termijn (417 plekken voor de gehele provincie Utrecht), realiseren van regionale flexibele opvanglocaties voor asielzoekers op de middellange termijn (2-4 jaar) en verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2021.'

De U16 gemeenten plus de drie Foodvalley gemeenten willen gezamenlijk de opgaven opvang asielzoekers en huisvesting statushouders realiseren in afstemming met regio Amersfoort en de Provincie. Om dit te realiseren is een verkenning nodig. De resultaten van de verkenning worden opgenomen in een voorstel naar het Rijk.

Stichtse Vecht zal alleen deelnemen aan de gezamenlijke aanpak regio U16+ ten aanzien van de derde opgave. Gemeente Stichtse Vecht: 'Met name door middel van het zoeken naar creatieve oplossingen voor de huisvesting van statushouders. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Aan de eerste en tweede opgave zal deze gemeente niet bijdragen.'