Stichtse Vechtse boeren protesteren bij commissievergadering

Op dinsdag 6 september kwam de politiek na het zomerreces weer voor het eerst bij elkaar. Eén van de onderwerpen was een motie van het CDA en ChristenUnie-SGP over zorgen over het platteland. Het onderwerp zorgde voor een volle publieke tribune en een 20-tal tractoren van Stichtse Vechtse boeren om het protest te ondersteunen: 'Steun de boeren' was de oproep van boer Koos.

De motie roept het college van B&W op om op korte termijn een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van agrarische ondernemers. De partijen willen hiermee een goed inzicht krijgen in hoe de ondernemers de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de toekomst voorzien zodat zij zich gehoord kunnen voelen door hun lokaal bestuur. De partijen roepen vervolgens op om de zorgen van de boeren in Stichtse Vecht aan de Provinciale Staten kenbaar te maken.

De zorgen over de toekomst van de boeren in Stichtse Vecht en het 'vitale platteland' wordt breed gedragen door de politiek. Dat wil niet zeggen dat de motie ruimschoots wordt ondersteund. Marlous van Scherpenzeel van het CDA benoemd naast de boeren- en natuurproblematiek de onrust in de maatschappij en roept het college op om in gesprek te gaan: 'Ga met een grote groep agriërs in gesprek en neem hun zorgen en ideeën mee bij de provincie.' Kritiek kreeg van Scherpenzeel vanuit fractievoorzitter Wim Ubaghs van BVNL: 'U moet in de Provincie en in Den Haag zijn. Uw partij bestuurt. Ik ga de motie niet steunen. Ik roep de boeren op naar de Provinciale Staten te gaan.' 'Boele namens de ChristenUnie-SGP en één van de indieners van de motie: 'De motie is bedoeld om onze zorgen te uiten naar de politiek. Dat zijn onze inwoners en onze agrariërs.'

Lukas Burgering van de PvdA: 'Tegen een gesprek daarop is niks tegen. Maar deze motie daar zit voor ons nog wel aarzeling op. In de raad zullen wij daarover pas een definitief besluit nemen.' Van Luipen VVD: 'We zijn het er over eens dat er gesprekken gevoerd moeten worden. Het lijkt ons goed om daarnaast in gesprek te gaan met het waterschap en andere belanghebbenden. Ik wil graag met een eigen motie komen.' Sander Jonker van Samen Stichtse Vecht: 'Je hebt geen motie nodig om met elkaar in gesprek te gaan en daarover te vergaderen. We kunnen dit gewoon doen.' André Hofman GroenLinks: 'Wij maken ons al 20 jaar zorgen over de natuur en het platteland. Boeren moeten naar een ander verdienmodel.' Ronald van Liempdt van Lokaal Liberaal: 'Wij delen de drie genoemde zorgpunten maar wij weten ook dat de gesprekken op landelijk niveau nog steeds lopen. Wij hopen eigenlijk dat Remkes er met de boeren uitkomt.'

Rens Ulijn D66: 'Wij gaan de motie niet steunen. Het is een te eenzijdig beeld. De problematiek is in het verleden naar de toekomst doorgeschoven. Door bestuurlijk falen zitten we nu in deze problematiek. De boer is niet het probleem maar de sleutel tot de oplossing. De stikstofproblematiek is geen gemeentelijk beleid.' Raymond Fiscalini van Het Vechtse Verbond: 'Wij geven een pluim voor de boeren. Ze zijn al jaren goed bezig. Dat mag verder gezegd worden. We willen de motie uitbreiden met zes punten.' Chris Portengen van Streekbelangen: 'Ik hoop dat ze er echt uitkomen met de boeren maar wij moeten ons zorgen maken over het vitale platteland en de kleine kernen. Maar wat is de toekomst voor de boeren in Stichtse Vecht. Ik denk dat wij een krachtig signaal kunnen afgeven aan de Provincie. Maak voor Stichtse Vecht een maatwerkplan.' 

Wethouder Dick Polman (D66) gaf aan voor de zomer al gesprekken te hebben gevoerd met agrariërs en LTO: 'Ik ben zelf niet van het sturen van brieven. We zitten aan tafel en zijn aanwezig bij overleggen. Ik zie de motie niet als steun maar tegelijkertijd ga ik graag in overleg met boeren en organisaties.' 

De indieners van de motie gaan ideeën van de politiek met betrekking tot dit onderwerp ophalen met als doel om te komen tot een zo'n breed mogelijk gedragen motie. Deze zal tijdens de raad van dinsdag 27 september ter behandeling en besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Het debat zal live door Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht worden uitgezonden. 

Boer Koos reageerde na het debat over de politieke behandeling fel maar duidelijk: 'Wat een kippenhok. Ik denk dat het goed is om een keer een college te geven. We moeten over de feiten blijven spreken. Ik wil benadrukken; ga in gesprek met de boeren in plaats van over.'


Meer nieuws