Stortvloed aan vragen van SP over sociale huur

Gemeenteraadslid Tinke de Vries van de SP Stichtse Vecht - 1 zetel in de raad van Stichtse Vecht - heeft een stortvloed aan vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de sociale huur situatie in Stichtse Vecht. In totaal heeft de Vries 48 vragen gesteld waarbij het merendeel van de vragen is aangevuld met een groot aantal subvragen. De SP wil dat het gemeentebestuur zich meer inzet om de situatie met betrekking tot sociale huur in Stichtse Vecht te verbeteren. (Archieffoto ter illustratie)

Fractievoorzitter en enig raadslid van de SP in de raad van Stichtse Vecht: ‘De wachttijd voor sociale huur in Stichtse Vecht is met 13 jaar één van de langste in de provincie Utrecht. Het aantal verhuringen in de sociale sector is volgens de provinciale woningmarktmonitor de afgelopen 5 jaar gehalveerd in Stichtse Vecht. Veel mensen met vitale MBO beroepen die een sociale huurwoning zoeken kunnen zich dus niet in onze gemeente vestigen, veel ouderen blijven eenzaam in hun te grote woning zitten, en veel gezinnen blijven opgehokt in te kleine appartementen zonder tuin. Eén op de drie huishoudens heeft volgens het Nibud financiële problemen. Mensen geven vaak meer dan de helft van hun inkomen uit aan woonlasten, ook omdat ze uit nood in te dure woningen scheef moeten wonen.’

Door middel van het stellen van een 48-tal hoofdvragen wil de partij meer informatie over keuzes, beleid en verbeteringen voor de komende jaren.  Zo wil de partij weten hoe de situatie zal zijn over vier jaar, of de gemeente aan de slag gaat met leegstandsverordening, wilt ze meer weten over prestatieafspraken, parkeernormen, woonsplitsing van sociale huur, participatierondes met woningzoekenden, aankoop voor gronden om aantal sociale huur woningen te vergroten en dergelijke. 

De volledige lijst met gestelde vragen is te vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Stichtse Vecht.