Streekbelangen doet oproep aan politiek

De fractie van Streekbelangen doet een oproep om te komen tot creatieve ideeën voor woningbouw als gevolg van de achterstand op huisvesting van vergunninghouders.

De gemeente Stichtse Vecht heeft per brief een tik op de vingers gehad van het Provinciaal bestuur aangaande de huisvesting van vergunninghouders. Gemeente Stichtse Vecht: ‘In het eerste half jaar van 2021 bedroeg de taakstelling 50 vergunninghouders. Daarnaast was er in 2020 een achterstand van 20 vergunninghouders ontstaan. Dat betekent dat de gemeente in de eerste helft van 2021 in totaal 70 vergunninghouders moet huisvesten en dat de gemeente op trede twee van de interventieladder blijft staan. Tot nu toe zijn er in de eerste helft van 2021 door alle corporaties tezamen 27 vergunninghouders gehuisvest. In de tweede helft van 2021 bedraagt de taakstelling 41 vergunninghouders, dit wordt opgeteld bij de achterstanden uit de eerste helft van dit jaar.'

Streekbelangen maakt zich zorgen voor de consequenties van de achterstand voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen: ‘Hoe kunnen we het bouwen in onze gemeente met alle middelen die ons ten dienste staan te bevorderen? Streekbelangen wil graag ideeën van de commissie hierover ophalen en zal een oproep hiertoe doen.’