Summergames Breukelen

Sinds vorig jaar heeft de gemeente een sportakkoord. En hopelijk na de zomer ook een vastgesteld preventie akkoord. Deze twee initiatieven zijn er deels gezamenlijk op gericht op meer van onze inwoners langer te laten bewegen/ sporten. De doelgroep is dus breed. Sporten/ bewegen draagt ook in bredere zin bij aan preventie van een aantal maatschappelijke problemen. Vandaar de overlap met het preventie akkoord.

Graag willen we behalve georganiseerde sportaanbieders, ook onze inwoners en de niet georganiseerde sport- en beweegaanbieders vragen om met initiatieven te komen om meer te bewegen of sporten.
In de zomervakantie worden de zomerspelen georganiseerd, voor de jeugd, in alle kernen van Stichtse Vecht. En zo ook in Breukelen bij de skatebaan. Dit initiatief is mede gefinancierd door budget vanuit het Sportakkoord. Je hoeft je niet aan te melden voor de zomerspelen, je kunt gewoon naar de skatebaan komen.

Ingezonden door Judith van de Voirle