TenneT onderzoekt twee alternatieve locaties

Voor de energietransitie is een forse uitbreiding nodig van het elektriciteitsnetwerk. Daarbij speelt het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk een grote rol en wordt dit station op termijn uitgebreid. Door de omgeving zijn twee alternatieve locaties voorgedragen. Deze worden nu verder door TenneT onderzocht. 

Het stroomnet van Utrecht zit op slot. Belangrijkste knelpunt is het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. TenneT is op zoek naar een locatie om het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk uit te breiden. Er zijn vier locaties onderzocht, ingetekend op het onderstaande kaartje. TenneT: 'Uitbreiding naast het bestaande hoogspanningsstation lijkt het meest kansrijk. In het locatieonderzoek worden de afwegingen uitgelegd. Om er zeker van te zijn dat TenneT geen opties over het hoofd ziet is de omgeving gevraagd of er nog alternatieve locaties zijn, waar niet aan gedacht is in het onderzoek. Mensen konden tot 1 mei 2023 locaties aandragen. Er zijn twee suggesties ingediend. Een ten noorden van Ruwiel, naast het bestaande 150kV station en een ten westen van de A2.'

Informatieavond

Deze locaties worden nu onderzocht door Movares, het ingenieursbureau. Tennet: 'Op 11 meiworden de resultaten gepresenteerd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich tot woensdag 10 mei 17 uur aanmelden via breukelen-kortrijk@tennet.eu. De bijeenkomst is in het Van der Valk Hotel Breukelen, tussen 19 en 21 uur.'

Vervolg

Half mei wordt er een definitief besluit genomen over de locatiekeuze. Tennet: 'Daarna gaan we in drie sessies met de omgeving in gesprek over de inrichting van het gebied. De sessies zijn op 25 mei, 15 juni en 29 juni. Hier komen nog aparte uitnodigingen voor.'


Meer nieuws