TenneT organiseert werksessie 'beheer en onderhoud' grootschalige uitbreiding hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk

Op 26 september, van 19.00 tot 21.00 uur wordt in het Van der Valk hotel in Breukelen door TenneT een volgende werksessie georganiseerd die in het teken staat van 'beheer en onderhoud van de grootschalige uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. 

Op de agenda staan de planning, de volgorde van de werkzaamheden, wie is waarvoor verantwoordelijk, wie kan er gebeld worden als er iets aan de hand is, wie organiseert het beheer en onderhoud van het groen en het programma van eisen. Aanmelden kan tot 25 september, 18.00 uur, door een mailtje te sturen naar breukelen-kortrijk@tennet.eu.

Eerdere bijeenkomsten

In mei en juni zijn er drie bijeenkomsten gehouden over de inrichting van het gebied. Hier waren elke keer zo’n 20 mensen aanwezig; omwonenden, vertegenwoordigers van het waterschap en belangenverenigingen. Belangrijkste opgave voor de inrichting:

 • Wegnemen uitzicht op het hoogspanningsstation;
 • Watercompensatie, omdat je een groter oppervlak gaat bebouwen;
 • Met in stand houden van het agrarisch landschap.

Er ligt nu een gedragen ontwerp dat verder uitgewerkt wordt. Belangrijkste opbrengsten zijn:

 • 50 meter brede landschapsstrook – groene strook is 30 meter, sloot 20 meter
 • Gebied bereikbaar en goed beheerbaar
 • Eenvoudige eilanden
 • Vergroenen station, ook in kleurkeuze
 • Wijker-blijverprincipe:
  • Snelle groeiers, bijv. els
  • Langzame groeiers met volume nemen plaats in
 • Robuust watersysteem met water zo veel als nodig, maar niet meer.
 • Watercompensatie liefst zo ver mogelijk van de agrarische grond

In december wordt het concept inpassingsplan door de provincie ter inzage gelegd. Dat is het moment dat mensen formeel hun zienswijze kunnen indienen, dus ook bezwaar kunnen maken tegen de plannen. Hierover volgt later extra  informatie.


Meer nieuws