Tijdelijke maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid Ruimteweg

De gemeente is naar aanleiding van een discussie in de raad aan de slag gegaan om de verkeersveiligheid op de Ruimteweg voor bewoners van de Boomerang te verbeteren. De aannemer is aan de slag gegaan om fysieke maatregelen op de openbare weg te nemen. (Foto ter illustratie)

Gemeente Stichtse Vecht: 'Met behulp van rood-witte elementen zullen de rijbanen van de Ruimteweg worden versmald. Hiermee wordt de snelheid van het gemotoriseerde verkeer teruggebracht. Daarnaast zal er door middel van kanalisatiestrepen op het asfalt een oversteek worden aangegeven. Ook zal er vanaf de oversteek tot aan de bushalte Bloemstede een tijdelijk voetpad van betonplaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaat een voetgangersroute richting de bushalte en de supermarkten aan de Nijverheidsweg. De verkeersmaatregelen zijn van tijdelijke aard. Zodra de inrichting van de Ruimteweg binnen de grotere gebiedsaanpak van het project Ruimtekwartier meer vaststaat, wordt een definitieve verkeersoplossing uitgewerkt met inachtneming van de verkeersveiligheid voor alle bewoners en weggebruikers in het gebied.'