Toename van vuurwerkoverlast in Stichtse Vecht

In de herfstmaanden begint men steeds meer te merken van de knallen en lichtflitsen in de lucht die duiden op de naderende jaarwisseling. Ook in de kernen van Stichtse Vecht is de overlast weer merkbaar.  De lokale handhavers zijn vastberaden om de vuurwerkoverlast aan te pakken en gaan de strijd aan melden zij in social media posts.

Het afsteken van vuurwerk is in Nederland alleen toegestaan op specifieke tijden op 31 december en 1 januari. Toch ervaren inwoners van Stichtse Vecht de overlast van vuurwerk al in de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling. Het zorgt ook voor hinder en ongemak voor omwonenden en huisdieren. Lokale handhavers en de politie in de gemeente Stichtse Vecht nemen de toenemende vuurwerkoverlast serieus. Vanaf november gaan zij gezamenlijk de strijd aan met de personen die nu al illegaal vuurwerk afsteken. Het op heterdaad betrappen van overtreders is echter een uitdaging, gezien de vaak sporadische aard van de activiteit en het grote werkgebied van de handhavers.

Samenwerking en burgerparticipatie

De handhavers roepen  inwoners op om melding te maken van vuurwerkoverlast. Door middel van de informatie die via deze meldingen wordt verzameld, kunnen de handhavers en politie hun surveillancerondes aanpassen en gerichter optreden waar de overlast het grootst is. Inwoners worden verzocht om bij het melden van vuurwerkoverlast de datum, tijd, adres en, indien mogelijk, een specifieke locatie ("ter hoogte van") te vermelden. Dit zorgt ervoor dat de autoriteiten hun surveillancerondes beter kunnen afstemmen op de problematische gebieden.

Deze overlast kunt u melden via www.fixi.nl of via vuurwerkoverlast@stichtsevecht.nl.