Tot 2040 in totaal 3700 woningen nodig

Op 2 juli 2019 is de actualisatie van de woonvisie 2017 – 2022 in de raad vastgesteld. Deze actualisatie is gebaseerd op het woningbehoefteonderzoek 2018 – 2028. Naar aanleiding van de Positionpaper ‘grote opgaven’, de Omgevingsvisie en het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) was er behoefte aan een aanvullend woningbehoefteonderzoek voor de periode 2028 – 2040. Gemeente Stichtse Vecht: 'Companen heeft op ons verzoek een rapportage opgesteld. De prognoses zijn gebaseerd op de Primos cijfers waar ook de provincie en de regio U16 zich op baseren.'


Gemeente Stichtse Vecht: 'Uit de rapportage komt onder andere naar voren dat er van 2020 tot 2040 in totaal 3700 woningen nodig zijn om tegemoet te komen aan de lokale en regionale woningbehoefte tezamen. Waarbij de lokale behoefte gebaseerd is op de bevolkingsgroei en de huishoudensverdunning en de regionale behoefte gebaseerd is op de verhuisbewegingen van en naar de gemeente Stichtse Vecht.'

Uit het onderzoek komt naar voren dat met de geplande 4.400 nieuwe woningen tot 2030 er al voldoende nieuwe woningen worden gerealiseerd. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarbij wordt de planvorming vanaf 2030 tot 2040 met daarin 3.000 woningen voor het knooppunt Breukelen nog niet meegenomen.'