Traditie in ere gehouden; ook straatnaam wordt Haagstede

Op de projectlocatie ‘Haagstede’ in Maarssenbroek worden 139 koopwoningen, waaronder rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en 48 sociale koopappartementen gerealiseerd. Het college heeft besloten om de straatnaam ‘Haagstede’ vast te stellen voor alle woningen binnen dit project. Daarmee wordt die traditie in Maarssenbroek in ere gehouden. 

Alle wijken in Maarssenbroek zijn zo gebouwd dat deze vanaf de rondweg worden ontsloten middels één toegangsweg voor al het gemotoriseerd verkeer. Alle straten binnen een bepaalde wijk in Maarssenbroek hebben een straatnaam eindigend op –stede, - kamp of -spoor. Gemeente Stichtse Vecht: 'Gezien de ligging van het Kwadrant (tegenover Boomstede en Bloemstede) is de keuze voor het achtervoegsel -stede een logische. Omdat het Kwadrant jarenlang door een haag is omringd/afgeschermd van de omgeving, is Haagstede een passende naam voor deze wijk en de straten hierbinnen.


Meer nieuws