'Triest dat wederom een lockdown nodig is!'

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn zeer teleurgesteld over de nieuwe lockdown voor de horeca die dicht moet vanaf 20 uur, evenementen die niet kunnen doorgaan en winkels die ’s avonds dicht moeten. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht ter illustratie)

'Triest dat wederom een lockdown nodig is!'

• VNO-NCW en MKB-Nederland

Ook andere sectoren (reizen, cultuur, toerisme, etc.) krijgen opnieuw een stevige knauw door alle maatregelen. ‘Ondernemers en hun medewerkers dragen nu de last van een gebrekkige zorgcapaciteit, een te late uitrol van de derde (booster) prik en een geringe vaccinatiegraad onder specifieke doelgroepen. Wij houden het kabinet er aan dat deze onrechtvaardigheid tot de kortst mogelijke periode wordt beperkt en de schade voor de getroffen bedrijven volledig wordt vergoed,’ aldus de genoemde ondernemersorganisaties.   

Met nieuwe posters en banners wijzen de ondernemersorganisaties klanten en medewerkers komende weken weer op het belang van het naleven van de basisregels. Ze roepen iedereen nogmaals op je daar strikt aan te houden om verspreiding van het virus tegen te gaan.