'Trots op de leerlingen van de Taalklas op basisschool De Kameleon'

Vorig jaar rond deze periode kwamen er veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland, onder wie veel kinderen. Voor deze kinderen, die door de oorlog hun vertrouwde omgeving hebben moeten achterlaten, is het belangrijk om zo snel mogelijk weer een veilig en zo normaal mogelijk leven op te bouwen. Onderwijs krijgen hoort daarbij. De scholenstichtingen Pastoor Ariëns en Vechtstreek + Venen voelen zich verantwoordelijk om daaraan bij te dragen en zij hebben deze uitdaging samen opgepakt. Er werd een Taalklas opgestart die is gehuisvest in basisschool De Kameleon in Maarssen. Hier krijgen nieuwkomers in de gemeente Stichtse Vecht, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (groep 3 tot en met 8), voltijds onderwijs met als doel om de Nederlandse taal te leren en kennis te maken met de Nederlandse cultuur.

We zijn trots op de leerlingen van de Taalklas op Basisschool De Kameleon

• De scholenstichtingen Pastoor Ariëns en Vechtstreek + Venen

Al snel werden er 30 leerlingen aangemeld bij de Taalklas. Deze kinderen hebben hard gewerkt om hun taal- en leesvaardigheid te verbeteren en hebben nu de vaardigheden en kennis om door te kunnen stromen naar een reguliere school. Samen met de ouders wordt bekeken welke school het beste bij hun kind past. De overstap naar een andere school is een belangrijke mijlpaal voor deze kinderen en hun ouders. De leerkrachten en onderwijsassistenten van de Taalklas hebben veel tijd en aandacht besteed aan een goede overdracht naar het vervolgonderwijs. Zij zijn trots op de kinderen en wensen hen heel veel succes toe op de nieuwe school.

In de Taalklas op basisschool De Kameleon wordt niet alleen les gegeven aan Oekraïense kinderen, maar ook aan nieuwkomers van andere nationaliteiten. Zij kunnen rechtstreeks bij de Taalklas worden aangemeld of via een reguliere basisschool in Stichtse Vecht.


Meer nieuws