Uitbreiding Hoogspanningsstation Breukelen Kortrijk

Voor de energietransitie is een forse uitbreiding nodig van het elektriciteitsnetwerk. Daarbij speelt het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk een grote rol. Deze week heeft TenneT bekend gemaakt dat er congestie - te weinig capaciteit - is in de Provincie Utrecht. Uitbreiding is dus noodzakelijk voor het verzwaren van het hoogspanningsnetwerk, zodat leveringszekerheid en transport van duurzame energie in de provincie Utrecht beter kunnen worden gewaarborgd. De uitbreiding is naar verwachting 4 hectare en vraagt een start van de benodigde procedures op korte termijn. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Vanwege het grote (landelijke/provinciale) belang kan het college van burgemeester en wethouders zich vinden in het voorstel om provincie Utrecht te vragen een provinciale coördinatieregeling op te starten. Door beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit en de prioriteit voor woningbouwprojecten kan de gemeente Stichtse Vecht dit project in de komende tijd niet zelf doen. De gemeente Stichtse Vecht zal actief de belangen van de bewoners blijven vertegenwoordigen in ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met de provincie en TenneT. 

Gemeente Stichtse Vecht in een brief aan het kabinet: 'Vanuit lokaal oogpunt heeft de uitbreiding naar verwachting grote impact op de omgeving, nog los van de hoogspanningsmasten die daaraan verbonden zijn. Daarom is lokale inpassing en participatie van groot belang. We hebben er net als u vertrouwen in dat de provincie Utrecht dit op een goede wijze uitvoert. Tegelijkertijd blijven wij hier graag, zoals hierboven aangegeven ambtelijk en bestuurlijk nauw bij betrokken.’