Vakantie-Bijbeldagen in Nieuwer ter Aa

Ook dit jaar zal in Nieuwer ter Aa door de twee kerken uit het dorp twee Vakantie-Bijbeldagen worden gehouden en wel op 17 en 18 augustus 2022.  

Organisatie van de Vakantie-Bijbeldagen: 'Dit jaar zal het gaan over ‘Ikben het Levende Water’. Op D.V. woensdag 17 augustus en donderdag 18 augustus willen we samen met jullie na-denken over dit onderwerp. Ben je in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar? Dan ben je van harte welkom om te luisterennaar een Bijbelvertelling over dit thema en om samen teknutselen rond dit thema. Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom om de jongere kinderen te hel-pen met knutselen en er zijn natuurlijk heel veel andere dingen te doen.'

Op de donderdagavond wordt rond 19.00 uur de dagen afgesloten met een kampvuur en samen zingen. Alle ouders en belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd: 'Hebt u/heb jij nog vragen over de Vakantie-Bijbeldagen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de contactpersonen voor deze mid-dagen: Bianca de Jong (bianca.dejong@xs4all.nl of Heleen Grisnich (jggrisnich@kliksafe.nl.)