Veel bezoekers voor gemeenteraad vanwege verminderd activiteitenaanbod welzijnslocaties

De gemeenteraad van Stichtse Vecht buigt zich aankomende dinsdag 5 juli over een door de SP ingediende motie om de activiteiten voor ouderen in de Vondel, Willem van Hoornhof en het Trefpunt, in de huidige collegeperiode voor in ieder geval 2022 op hetzelfde peil te houden als vóór Corona. Dat het onderwerp leeft onder ouderen bleek tijdens de gehouden gemeenteraad op 28 juni: een volle publieke tribune in het Koetshuis. De gemeenteraad is gevestigd in het Koetshuis in Breukelen bij Boom & Bosch. De behandeling van de motie is verplaatst naar dinsdag 5 juli. 

Noodzakelijke bezuinigingen

Het verminderde aanbod van activiteiten in de genoemde centra is terug te herleiden naar een besluit van de raad in het voorjaar van 2021. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 was het noodzaak te bezuinigingen waaronder bezuinigingen op de 'vitale coalitie'. Dit leidde voor Welzijn Stichtse Vecht tot een een bezuiniging van € 87.150 wat voor de welzijnsorganisatie reden was te staken met de activiteiten. 

Motie SP

Fractievoorzitter Tineke de Vries van de SP diende tijdens de raad van 28 juni een motie in met betrekking tot dit onderwerp. In overleg met andere partijen werd deze motie aangepast waardoor de raad instemde met behandeling. Doel van de motie is om de activiteiten voor ouderen in de Vondel, Willem van Hoornhof en het Trefpunt, in de huidige collegeperiode voor in ieder geval 2022 op hetzelfde peil te houden als vóór Corona, en er in elk geval voor te zorgen dat de ruimtes beschikbaar blijven voor dat doel. Na de zomer zal in een commissie het onderwerp verder behandeld worden met als doel de financiering voor 2023 te bespreken of met een ander voorstel te komen om de deuren van de locaties waar activiteiten worden gehouden, open te houden. 

Door de volle agenda werd de motie van de SP niet op 28 juni behandeld. De behandeling zal dinsdag 5 juli plaatsvinden bij het vervolg van deze raadsvergadering. De motie wordt door een groot aantal partijen uit de raad gesteund.

De behandeling van de motie zal LIVE te zien zijn bij het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht: dinsdag 5 juli start 19.00 uur.