Veerpont uiterlijk 31 december 2022 uit de vaart

Uiterlijk 31 december 2022 wordt de veerpont over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breukelen en Nieuwer Ter Aa uit de vaart genomen. Het initiatief voor een alternatief legt minister Harbers bij de gemeente volgens een brief aan de Tweede Kamer. 

Veerpont uiterlijk 31 december 2022 uit de vaart

Uit antwoorden van de minister op Tweede Kamervragen van Van der Molen (CDA) en de Hoop (PvdA) blijkt dat het moment van uit de vaart nemen van de veerpont over het Amsterdam-RijnKanaal steeds dichterbij komt. De verwachting is dat het definitieve besluit na de zomer wordt genomen en dat uiterlijk 31 december 2022 de pont uit de vaart wordt genomen. Minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat in een Tweede Kamer brief: ‘Het voornemen om de veerpont uit de vaart te halen is gebaseerd op veiligheidsoverwegingen van nautische aard (steeds meer grote schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal, aanvaarrisico en toenemende waterbeweging met instabiliteit van de pont als gevolg).’

Reden: Veiligheid

De minister houdt vol aan het standpunt dat de veiligheid voor gebruikers van de pont in het geding is: ‘Uit meerdere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd blijkt dat de veerpont een nautisch veiligheidsrisico vormt, met name voor de passagiers en de schipper. Naar aanleiding van het dodelijke ongeval waaraan in de vraag wordt gerefereerd, zijn er aanpassingen aan de veerpont doorgevoerd, zoals grotere ramen voor beter zicht van de schipper, een tweede deur/uitgang uit de stuurhut, verbeterde radar voor beter zicht op andere schepen, en een verbeterde reling. In weerwil van de zojuist genoemde aanpassingen die destijds aan de veerpont zijn doorgevoerd, heeft een recent onderzoekrapport van MARIN de nautische onveiligheid van de veerpont opnieuw bevestigd, mede vanwege de grotere schepen die sinds februari 2020 over het Amsterdam-Rijnkanaal varen na de ingebruikname van de derde kolk bij de Prinses Beatrixsluis.’

Burgerparticipatie

De minister staat positief tegenover burgerparticipatie maar neemt zelf niet het initiatief voor de komst van een alternatief in de vorm van een fietsbrug: ‘De bewonersparticipatie zal zich richten op het voornemen om de veerpont uit de vaart te nemen in relatie tot de effecten die dat heeft op de omgeving, met name de noodzaak om gebruik te maken van een omfietsroute. De gemeente heeft aangegeven dat zij knelpunten ziet in capaciteit, verkeersveiligheid en sociale veiligheid op de (alternatieve) fietsroute. Gezien deze zorgen ligt het voor de hand dat de mogelijke (her)inrichting van de (alternatieve) fietsroute ook ter sprake zal komen in het participatietraject.’

Fietsbrug een initiatief van gemeente

Volgens de minister ligt het initiatief voor een alternatief in de vorm van een fietsbrug bij de gemeente en niet bij de landelijke overheid: ‘Deze fietsroute valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het initiatief tot een eventuele fietsbrug moet ook door hen worden genomen. Hiermee sluit ik een financiële bijdrage aan een alternatief van mijn kant niet op voorhand uit.’