Verdere versplintering raad Stichtse Vecht - PvdA-raadslid Jeddaoui gaat alleen verder

Met het vertrek van raadslid Sophia Jeddaoui bij de PvdA neemt de versplintering van de raad van Stichtse Vecht verdere vormen aan. Jeddaoui gaat als 1-zetelpartij verder onder de naam 'Nieuw Links' in Stichtse Vecht. De PvdA betreurt de situatie en typeert het vertrek als zetelroof, ondanks dat er geen sprake is van een onrechtmatige daad. De raad van Stichtse Vecht telt nu 13 partijen waarvan 6 partijen met maar één zetel. Deze ontwikkeling helpt de coalitie en het gemeentebestuur van Lokaal Liberaal, VVD, Streekbelangen en D66 nog steviger in het zadel.

Vertrek Jeddaoui bij PvdA

In een persoonlijke reactie laat Jeddaoui weten dat ze op landelijk niveau de samensmelting niet ziet zitten met GroenLinks. Op basis daarvan heeft ze besloten om alleen verder te gaan als partij Nieuw Links Stichtse Vecht. Daarmee is zij nu na BVNL, SP, Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond de nieuwe 1-zetelpartij die gezeteld is in de raad van Stichtse Vecht. Door het vertrek van Jeddaoui bij de PvdA wordt ook deze partij geminimaliseerd tot een 1-zetelpartij. Daarmee ontstaat de situatie van een ongekende versplintering die de raad van Stichtse Vecht heden ten dage rijk is. Sophia Jeddaoui: 'Ik ga verder als Nieuw Links in Stichtse Vecht en blijf mij 100 % inzetten voor mijn idealen en de inwoners van Stichtse Vecht. Soms is achter je principes blijven staan erg lastig, moeilijk en onpopulair. Maar het is wel eerlijk en authentiek, ook naar de kiezers. Ik ben en blijf een sociaal democraat.' 

Zetelroof

PvdA fractievoorzitter Lukas Burgering ziet het besluit als een onaangename verrassing na het zomerreces: 'Natuurlijk kan je het oneens zijn met wat de landelijke partij doet. De landelijke samenwerking met GroenLinks heeft echter geen invloed op ons functioneren in de gemeenteraad. Wij zijn op ons eigen PvdA-verkiezingsprogramma gekozen en hebben een mandaat voor vier jaar. Dat mandaat is ons verleend door onze kiezers. Sophia laat met deze actie de inwoners van Stichtse Vecht die rekenen op de PvdA in de steek.”  Afdelingsvoorzitter Wilma Jansen gaat nog een stapje verder en typeert de keuze van Jeddaoui als zetelroof  en wijst op interne afspraken: 'Hoewel de wet het toestaat, vinden wij dat die zetel niet van jou is, maar van onze kiezers. Door nu alleen verder te gaan pleegt Sophia zetelroof en dat is een klap in het gezicht van iedereen die op de PvdA gestemd heeft.”

Kijkende naar de Kieswet dan is deze helder: 'Een lid wordt namelijk op persoonlijke titel gekozen en behoudt bij afsplitsing zijn zetel. Wanneer het lid echter tussentijds het vertegenwoordigend orgaan verlaat (tijdelijk vanwege bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte, of permanent), wordt de opengevallen vacature vervuld door de kandidaat die het hoogst staat op de lijst waarop het vertrekkende lid is verkozen.' Jeddaoui behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 736 stemmen en huidige fractievoorzitter Burgering 637 stemmen.

Persoonlijke idealen

De persoonlijke idealen van Jeddaoui zijn links georiënteerd en ze stelt sociaal democraat te zijn en te blijven. Ze zag geen oplossing in het blijven bij de partij of aan te sluiten bij een andere partij in de raad van Stichtse Vecht en koos bewust voor een eigen maar nieuwe linkse partij. 

Reacties

Het besluit dat vandaag bekend is geworden, levert direct tal van reacties op de persoonlijke social media accounts van Jeddaoui op. Zo roept PvdA-coryfee Mario van Dijk: 'Pure zetelroof.' Raadslid Frans de Ronde van ChristenUnie/SGP: 'Tussen landelijke en lokale politiek zit wel een heel verschil. Was het niet beter geweest om eerst de ontwikkelingen rond de “fusie” af te wachten?' Vanaf de start van de commissies - 5 september - zal Jeddaoui zich politiek profileren vanuit haar nieuwe partij.