Vernieuwd toewijzingsbeleid voor de Molukse wijk in Breukelen

In Breukelen verhuurt Woningstichting Vecht en Omstreken 21 sociale huurwoningen speciaal bestemd voor Molukkers. Op 24 oktober 2023 ondertekenden vertegenwoordigers van de Molukse wijk en de woningstichting samen het vernieuwde toewijzingsbeleid voor de Molukse wijk.

Woongroepregeling

Vanwege de beloften die de voormalige gemeente Breukelen aan de Molukse gemeenschap heeft gedaan, wordt een deel van de oorspronkelijke Molukse wijk nog steeds in stand gehouden. Woningstichting Vecht en Omstreken: 'Na ondertekening van het hernieuwde toewijzingsbeleid maken we gebruik van een woongroepregeling voor de verdeling van deze woningen. Dat betekent dat vrijkomende sociale huurwoningen in de Molukse wijk buiten WoningNet om worden toegewezen. Er is een toewijzingscommissie waar vertegenwoordigers van de Molukse wijk en van Woningstichting Vecht en Omstreken in zitten.' 

Toewijzingscommissie Molukse wijk

Woningzoekenden van Molukse afkomst kunnen zich bij de toewijzingscommissie aanmelden. De commissie beheert de kandidatenlijst. Kandidaten moeten ook ingeschreven staan als woningzoekende bij WoningNet regio Utrecht. Woningstichting Vecht en Omstreken: 'Alle woningzoekenden op de kandidatenlijst van de toewijzingscommissie ontvangen bericht als een woning vrijkomt in de Molukse wijk. Zij kunnen binnen een gestelde termijn hun interesse in de woning doorgeven. De toewijzingscommissie bepaalt de volgorde op basis van vastgestelde voorrangsregels. Meer informatie en volgorde van toewijzing vindt u op onze website.'

Oorsprong 

Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) werd in 1830 opgericht om het Nederlandse gezag in Indië te versterken. Veel Molukkers maakten daar deel van uit. Toen de nieuwe onafhankelijke Republiek Indonesië werd opgericht, was er voor deze mensen geen plek meer. In het voorjaar van 1951 kwamen ongeveer 3.500 Molukse militairen uit het opgeheven Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) met hun gezinnen op dienstbevel naar Nederland. In totaal werden circa 12.500 personen opgevangen in kampementen verspreid over ons land. Het was de bedoeling dat zij teruggingen naar de Molukse eilanden, zodra de politieke ontwikkelingen dat mogelijk maakten. Toen duidelijk werd dat terugkeer naar het geboorteland voor de Molukkers geen optie was, werd het overheidsbeleid vanaf 1959 gericht op integratie van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Woningstichting Vecht en Omstreken: 'In de Utrechtse Vechtstreek was er destijds een groot tekort aan arbeidskrachten. De gemeente Breukelen verwelkomde de Molukse gemeenschap daarom graag. Zij bouwde in 1962 extra woningen voor de Molukkers, zodat zij hier konden wonen en werken. Eind 1964 kwamen de eerste Molukse gezinnen naar Breukelen.'