Vernissage expositie Museum Beelden aan Zee in Maarssense Zorgvilla Sluysoort

 De vernissage van de speciaal voor de bewoners van het Maarssense Zorgvilla Sluysoort samengestelde beeldencollectie van museum Beelden aan Zee heeft plaatsgevonden op Burendag op zaterdag 23 september jl. 

In het bijzijn van de bewoners van de villa, familieleden, medewerkers en buurtbewoners vond de vernissage plaats in Zorgvilla Sluysoort. De openingshandeling van de expositie werd verricht door Wethouder Arjan Wisseborn Stichtse Vecht (cultuur) & Mirjam Storm van Leeuwen, locatiemanager Villa Sluysoort. Lot Fakkeldij, collectiebeheerder Beelden aan Zee, gaf een toelichting op de samengestelde collectie. Na het officiële gedeelte werden genodigden in de gelegenheid gesteld een begeleide rondleiding langs de beeldencollectie in Zorgvilla Sluysoort te maken. De middag – waar veel belangstelling voor was - werd afgesloten met een feestelijke borrel in de villa. Initiatiefnemer van de beeldenexpositie in Zorgvilla Sluysoort is Frank Fakkeldij, zoon van voormalig bewoners van de villa en vrijwilliger bij museum Beelden aan Zee en Lot Fakkeldij, kleindochter en Medewerker Collectiebeheer bij museum Beelden aan Zee. Het doel van museum Beelden aan Zee is het ontsluiten van beelden uit het depot en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Esther van Dalen, Directeur bij Zorggroep De Laren: “De samenwerking tussen museum Beelden aan Zee en Zorggroep De Laren sluit naadloos aan bij onze visie op het welzijn en welbevinden van onze bewoners. Kunst verwonderd en nodigt uit tot gesprek. Een onmisbare balsem voor de ziel. Het activiteitenaanbod voor onze bewoners is gebaseerd op de pijlers: cultuur, conditie, cognitie en culinair. Het bijwonen van dergelijke activiteiten heeft een positief effect op het welbevinden van onze bewoners. De samenwerking tussen Zorggroep De Laren en museum Beelden aan Zee is voor drie jaar. Gedurende die tijd blijft de beeldencollectie voor onze bewoners en hun gasten te zien in onze zorgvilla en hebben we de mogelijkheid om de beelden tussentijds te wisselen. We zijn erg blij met deze mooie samenwerking.”

NB  Zorgvilla Sluysoort is een luxe particuliere zorgvilla gelegen in ‘De bocht van Maarssen’, aan de oever van de Vecht.