Vijftienhonderd extra hectare bos en 600.000 extra bomen in provincie

De provincie Utrecht krijgt de komende jaren flink meer bossen en bomen. Hiervoor worden niet alleen nieuwe bomen gekocht, er worden ook bomen hergebruikt. (Foto ter illustratie)

Behalve de ontwikkeling van 1500 extra hectare bos, worden de komende jaren ook nog eens 600.000 extra bomen geplant in de provincie Utrecht. Ook boeren en terreinbeheerders planten steeds meer heggen en hagen aan om zo nieuwe natuur te ontwikkelen. De vraag naar bomen is hierdoor zo groot, dat boomkwekers niet altijd genoeg voorraad hebben. Meer Bomen Nu biedt dit probleem het hoofd en verplaatst bomen en struiken die op de bestaande plek een kleine overlevingskans hebben of overbodig zijn, naar plekken waar ze juist hard nodig zijn. Een berk die op de hei ongewenst is, kan een boer bijvoorbeeld goed gebruiken als erfbeplanting. Het komend seizoen worden op deze manier, met behulp van vrijwilligers, maar liefst 50.000 bomen in de provincie Utrecht verplaatst. 

Biodiversiteit en sociale verbinding

Mirjam Sterk: 'Het verplaatsen van bomen en struiken is een goedkope en duurzame manier om Utrecht te vergroenen. Extra mooi vind ik dat, doordat het verplaatsen door vrijwilligers gebeurt, Meer Bomen Nu ook nog eens voor verbinding zorgt. Prachtig dat op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan het afremmen van klimaatverandering en het herstellen van de biodiversiteit.'

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu werkt in meerdere provinciën. In de afgelopen twee winters verhuisden zij met succes 890.000 jonge bomen en struiken. Daar komen dit jaar nog eens een miljoen bij. Het overlevingspercentage doet niet onder aan reguliere bosaanplant: afgelopen jaar overleefde 80 procent. De bomen en struiken belanden vooral op particulier terrein bij burgers, boeren en startende voedselbossen.  

De ideale mix

Met ‘verplanten’ als methode kunnen bossen, heggen, hagen en bermen worden aangeplant. Gratis, meestal inheems en ecologisch verantwoord. Terreinbeheerders of ecologen leren de vrijwilligers wat de juiste planten zijn en hoe ze geoogst en geplant moeten worden. Ook wordt de vrijwilligers geleerd een diverse mix van vroegbloeiers en laatbloeiers, snelle en langzame groeiers en fruitdragende soorten te maken insecten en vogels er maximaal van kunnen profiteren. 

Rol van en belang voor de provincie

Meer Bomen Nu zorgt komende winter voor 50.000 nieuw geplante bomen in Utrecht. Voor dit werk ontvangt de organisatie 45.000 euro van de provincie Utrecht. De provincie brengt, indien nodig, Meer Bomen Nu in contact met terreinbeherende organisaties, gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap.