Vitaal Café

Vitaal Stichtse Vecht houdt op donderdagavond 26 januari a.s. het Vitaal Café in Breukelen voor alle verenigingen en sportaanbieders, organisaties uit de maatschappelijke sector, wijkcommissies en natuurlijk de inwoners van alle kernen, om te verbinden en om samen activiteiten te bedenken om Stichtse Vecht op alle manieren vitaal te maken en te houden. 

Vitaal Stichtse Vecht is een organisatie die bestaat uit medewerkers van betrokken professionele organisaties (zoals bv. Stichting Welzijn, Leef, Team Sportservice en de gemeente) en vrijwilligers die affiniteit hebben met de thema’s waar Vitaal Stichtse Vecht voor staat. Dit zijn thema’s als Iedereen in beweging, Duurzame en vitale sport infrastructuur, Middelengebruik, Veiligheid, Kinderen in beweging en Schulden. Denk daarbij aan iemand die lid is van een sportvereniging, vrijwilliger bij een andere organisatie in een van de thema’s of gewoon als betrokken inwoner van Stichtse Vecht. In 6 themateams wordt door sportaanbieders, professionele organisaties en vrijwilligers gewerkt aan het bedenken en organiseren van activiteiten voor jong en oud, met alle achtergronden, met en zonder beperkingen en voor alle lagen van de maatschappij om ervoor te zorgen dat de inwoners van Stichtse Vecht vitaal worden, zijn en blijven. Het gaat hierbij dus zeker niet alleen om sporten en bewegen.

Netwerk verbeteren

Bij het opstellen van het sportakkoord in 2020 en het preventie akkoord in 2021, waren veel partijen erg enthousiast om een bijdrage te leveren aan een vitaal Stichtse Vecht. Helaas zaten we vervolgens 2 jaar met beperkingen waardoor we die energie niet goed konden omzetten tot activiteiten.

Nu corona naar de achtergrond is verdwenen, is het goed om die verbinding tussen de verschillende partijen weer aan te halen. Om vanuit dat vernieuwde netwerk sportaanbieders en professionele organisaties te komen tot nieuwe initiatieven die duurzaam (dus niet eenmalig) bijdragen aan een vitaal Stichtse Vecht.

Vitaal Café

Hiertoe houdt Vitaal Stichtse Vecht op donderdag 26 januari, in locatie 4-in-1 in Breukelen, een Vitaal Café. Iedereen met interesse voor dit onderwerp is van harte welkom om mee te praten en mee te denken en contact te leggen met diverse partijen. 

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom en om 20 uur opent onze wethouder van Sport Karin van Vliet het Vitaal Café. Daarna is er een korte uitleg over Wijkgericht werken door gebiedsregisseur José van Vliet. Vervolgens zal Wilco van Schaik, directeur NEC Nijmegen – woonachtig in Breukelen, de deelnemers een aantal stellingen voorleggen waarover met elkaar gesproken kan worden in groepjes. Waarbij wij hopen dat er aan tafel ideeën ontstaan voor samenwerking door meerdere partijen om activiteiten te organiseren. Hiervoor heeft Vitaal Stichtse Vecht budget beschikbaar. Rond 22 uur ronden we af en is er gelegenheid tot verder bijpraten en netwerken. 

In verband met de voorbereidingen van het Vitaal Café verzoeken we om je aan te melden via vitaalstichtsevecht@gmail.com . Zie ook de website van het Sportpunt Stichtse Vecht (onder Actualiteiten) voor meer informatie over Vitaal Stichtse Vecht.