Vitaal Stichtse Vecht: samenwerken voor gezonde inwoners

Vitaal Stichtse Vecht is de nieuwe naam voor het Sport- en preventieakkoord Stichtse Vecht. Het logo dat bij de nieuwe naam hoort werd zondag 4 september overhandigd aan wethouder Van Vliet tijdens de sportmarkt in het Kikkerfort. Vitaal Stichtse Vecht is een samenwerking tussen allerlei organisaties en inwoners in Stichtse Vecht, die zich inzetten voor vitale en gezonde inwoners.

Voor vitale en gezonde inwoners

Vitaal Stichtse Vecht wil ervoor zorgen dat inwoners van Stichtse Vecht nog gezonder gaan leven. Dat doen zij door het organiseren van activiteiten en initiatieven. Voorbeelden zijn een training over eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken voor vrijwilligers, themabijeenkomsten over geld voor inwoners en sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en ouderen. 

Sporten, bewegen en voorkomen van problemen

De thema’s waar Vitaal Stichtse Vecht aan werkt hebben te maken met sporten, bewegen, het voorkomen van problemen zoals schulden en middelengebruik, eenzaamheid en het verbeteren van gezondheid. Verschillende teams denken na over activiteiten die hieraan bijdragen. In de teams werken vrijwilligers samen met professionele organisaties zoals bv. Leef en sportaanbieders aan het uitwerken van ideeën tot duurzame activiteiten. Voor het uitvoeren van de activiteiten is budget beschikbaar, dat landelijk wordt verdeeld onder gemeenten voor de uitvoering van de Sport- en Preventieakkoorden. Vitaal Stichtse Vecht beoordeeld zelfstandig voorgestelde initiatieven. Hierdoor kan Vitaal Stichtse Vecht slagvaardig te werk gaan. 

Zet jij je ook in voor gezondere inwoners?

Wil jij helpen om onze inwoners vitaal te maken en te houden? Meld je dan ook aan als vrijwilliger voor een van de themateams. Stuur hiervoor een mail naar: vitaalstichtsevecht@gmail.com