Vleermuizen vertrokken dus kan sloop Het Kompas beginnen

De sloop van voormalige basisschool Het Kompas in Maarssen-Dorp had vertraging opgelopen vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in het pand. Na genomen maatregelen zijn bij een nieuwe controle de vleermuizen niet meer aangetroffen. Daarmee kan de sloop op 11 september aanvangen. 

Bij een eerdere controle voor de sloop van de voormalige basisschool werd een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. De gewone dwergvleermuis is één van de kleinste Europese vleermuissoorten die er bestaan. Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn wettelijk beschermd en daardoor werd de sloop van de voormalige basisschool stilgelegd. Gemeente Stichtse Vecht: 'Pas vanaf half augustus mochten er maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat het onmogelijk werd gemaakt voor de dwergvleermuis om nog te verblijven in de school. Een en ander in samenwerking met en controle door een ecoloog.'

Die maatregelen zijn effectief uitgevoerd: 'De maatregelen zijn uitgevoerd met een eindcontrole op 5 september waarbij geen vleermuizen meer zijn aangetroffen, zodat vanaf 11 september de sloop van start kan.' Tijdens de sloop zal ook de oude kastanjeboom op het voormalige schoolplein beschermd worden: 'Ruimte rondom de boom, in de breedte van de kruin, wordt door middel van het plaatsen van bouwhekken vrijgehouden van activiteiten die de boom zouden kunnen beschadigen.' Eerder werd geconstateerd dat de betreffende boom ziek is. 

De conditie van de boom is ongewijzigd. De boom is ziek en verkeert in zijn ‘nadagen’ maar is nog niet zo slecht dat kap noodzakelijk is. Gemeente Stichtse Vecht: 'We houden de conditie van de boom nauwlettend in de gaten met het oog op de veiligheid. Onlangs is opnieuw onderzoek gedaan naar de laatste stand van zaken van de conditie van de boom, maar die rapportage is nog niet gereed.'


Meer nieuws