Voetbalclubs niet achter extra subsidieregeling

Harmonisatie buitensport
Aanstaande dinsdag buigt de commissie zich over de harmonisatieplannen van de buitensport en met name over de subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportsportaccommodaties. De voetbalclubs kunnen zich niet vinden in de plannen van harmonisatie. De financiële consequenties voor de door vrijwilligers gerunde voetclubs kunnen leiden tot een financieel probleem op termijn.

Karige regeling
Voorzitter Remko Timmersmans van OSM'75 op de website van de club: 'De gemeente heeft vastgesteld dat wanneer wij bijvoorbeeld ons kunstgras willen vervangen de gemeente 1/3 bijdraagt en wij als club 2/3. Kosten voor vervanging zijn ongeveer 300.000 euro. In dat geval zouden wij met wat subsidie dus ongeveer 175.000 euro zelf moeten ophoesten. Zoals jullie snappen is dit heel veel geld voor een voetbalclub. Het meest wrange is dat op 2 km bij ons vandaan voetbalclubs zitten waar de gemeente dit voor de volle 100% vergoedt. Gemeente Stichtse Vecht is een van de weinige gemeenten in Nederland die een karige regeling als deze heeft, terwijl het wel allemaal initiatieven lanceert als ‘Niemand buitenspel’, waarbij er vanuit de voetbalclubs verwacht wordt aan mee te werken.' 

Extra subsidieregeling
Gemeente Stichtse Vech over de extra subsidieregeling: 'De voetbalverenigingen hebben vooral moeite met het harmoniseren van de investeringen. Vooral de slechte/matige velden, die binnen enkele jaren vervangen moeten worden, in combinatie met de 1/3 regeling ervaren de verenigingen als een knelpunt. Om dit belangrijkste knelpunt weg te nemen hebben we een aanvullende subsidieregeling opgesteld: de subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties. Met deze regeling zorgen we ervoor dat velden in goede staat kunnen worden overgedragen en stimuleren we verenigingen het onderhoud van ons over te nemen.

Sigaar uit eigen doos
Volgens de voetbalclubs is de subsidieregeling een sigaar uit eigen doos. OSM'75 op haar website: 'Helaas is dit gewoon geld wat afgelopen jaren structureel niet naar de clubs gegaan is (het onderhoudsbudget velden is in 10 jaar tijd met bijna 2/3 terug geschroefd) waardoor er bij veel clubs sprake is van zwaar achterstallig onderhoud. Ook bij OSM is dit het geval. Kijk naar de staat van ons grastrainingsveld.'

Vrijwilligers
De voetbalclubs benadrukken dat organisaties bestaan uit vrijwilligers en deze worden opgezadeld met grote risico's en zorgen: 'Het standpunt van clubs is. HARMONISATIE JA, maar niet onder DEZE voorwaarden,' aldus voorzitter Timmermans van OSM'75 op haar website.