RTV Stichtse Vecht

Vooraankondiging doorstart werkzaamheden Karel Doormanweg Breukelen

Lang gewacht, maar begin februari 2024 wordt er een doorstart gemaakt met de werkzaamheden aan de Karel Doormanweg rondom het winkelcentrum Breukelen Noord.

De werkzaamheden aan het verleggen van de kabels en leidingen zijn begin 2023 stilgelegd vanwege de constatering van grondwatervervuiling onder een deel van het trottoir. Deze vervuiling is onderzocht en er is een saneringsplan gemaakt.

Begin februari 2024 worden de resterende werkzaamheden aan de kabels en leidingen afgerond en het daarbij vrijkomende grondwater gesaneerd door de aannemer van de Nutsbedrijven. Direct aansluitend gaat een aannemer voor de gemeente aan de slag met de herinrichting van het hele openbare gebied tussen de Vrijheidslaan en de Gerard Splinter van Ruwiellaan.

De planning is dat de totale werkzaamheden 5 maanden duren. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen de bewoners en ondernemers rondom en in het winkelcentrum een bericht met gedetailleerde informatie.

Foto: Gerhard Hof