Voortgang Skeelerbaan Breukelen

Twee weken geleden werd gemeld dat de Skeelerclub Stichtse Vecht door de KNSB is geaccrediteerd. Dit is een belangrijke stap voorwaarts en het houdt in dat vanaf half mei actief leden voor de club geworven kunnen worden. De club heeft, zoals bekend, een directe relatie met de Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht en zonder club geen skeelercentrum of andersom.

Zoals besloten tijdens de Raadsvergadering van 8 maart jl. moet er in voor de zomer duidelijkheid komen over de wijziging van het bestaande bestemmingsplan voor de locatie van het huidige ijsbaanterrein van groen naar sport. Tijdens genoemde raadsvergadering is gezegd dat de onderzocht zal worden of de financiering van het bestemmingsplan door de gemeente gedaan kan worden. Ook is door de demissionaire Wethouder Sport aan ons de toezegging gedaan het oppakken van de uitvoering van de overdracht van het clubhuis ambtelijk te agenderen en binnen redelijke termijn daarover te besluiten. Wellicht wordt dat eveneens voor de zomer ter besluitvorming voorgelegd.

Inmiddels hebben de initiatiefnemers ervoor gezorgd dat de (nieuwe) gemeenteraadsleden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en toezeggingen.

"Wij willen beginnen met bouwen zodra het kan", zegt projectleider Jan Tilmans in een interview dat te bekijken is via


Meer nieuws