Voortgang winkelcentrum Breukelen Noord

De appartementen boven het winkelcentrum zijn opgeleverd en niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De openbare ruimte is niet aangepast ondanks alle informatieavonden die de gemeente hierover heeft gehouden. In februari 2020 is aangegeven dat de gemeente alleen het openbare gebied aan de Karel Doormanweg een update geeft en dat de Orttswarande blijft zoals deze is. De opgehaalde ideeën zijn uitgewerkt in definitieve plannen. Deze zijn afgestemd met de eigenaar en gebruikers van het winkelcentrum, garage Knoop en de Molukse Kerk. 

In februari/maart 2022 zal er een digitale informatieavond worden georganiseerd waar de plannen worden toegelicht.

Wat gaat er veranderen?
Trottoirs, parkeerplaatsen en weg worden gelijkvloers gemaakt. De Karel Doormanweg bij het winkelcentrum wordt smaller en de bushalte wordt verplaatst. De 5 huidige bomen aan de zuidkant van de weg worden gekapt omdat deze niet goed groeien en veel oud hout vertonen. Daarvoor komen nieuwe bomen terug. In totaal zullen er rond de 15 bomen worden gepland. Het trottoir bij de ingang naar de appartementen wordt breder zodat hier goed met een rollator of rolstoel langs het winkelcentrum kan worden gelopen.
De uitvoering van het plan duurt ongeveer 4 maanden en zal in fasen worden uitgevoerd. De definitieve planning zal tijdens de informatie avond worden gedeeld. De uitnodiging voor deze avond ontvangen de buurtbewoners in januari 2022.