VVD Stichtse Vecht draagt Hans van den Akker voor als vervanger van Arjan Wisseborn

 De fractie van de VVD in Stichtse Vecht draagt Hans van den Akker voor als vervanger van Arjan Wisseborn. Arjan Wisseborn is vanwege ziekte langere tijd afwezig. De gemeenteraad wordt voorgesteld Hans van den Akker te benoemen als vervangend wethouder. 

Op dit moment wordt wethouder Wisseborn vervangen door het college. Het college heeft op verzoek van de burgemeester wethouder Wisseborn verlof wegens ziekte verleend. In de raadsvergadering van 19 december wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over het aanwijzen van een vervangend wethouder. Als de gemeenteraad Hans benoemt als wethouder vervangt hij vanaf dat moment wethouder Wisseborn.

Fractievoorzitter Rick Nederend: “Hans is een zeer ervaren bestuurder en heeft veel politieke ervaring. Als voormalig raadslid en wethouder in Gouda is hij goed bekend met de lokale politiek. Zijn beschouwende en verbindende karakter zien wij als een waardevolle aanvulling in het college van burgemeester en wethouders. Zijn affiniteit met en kennis van de verschillende portefeuilles, zoals mobiliteit, financiën en cultuur is groot. We zien enorm uit naar de samenwerking met Hans.”

Hans van den Akker: “Ik ben enorm gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het uitvoeren van het coalitieakkoord ‘Het fundament op orde’ en kijk ernaar uit om de verschillende dossiers eigen te maken. Het is mijn ambitie om hier in de komende tijd een succes van te maken. Tegelijkertijd voelt het als een enorme verantwoordelijkheid om Arjan te vervangen in zijn afwezigheid en zet ik me er graag voor in om het werk dat hij op vele dossiers gestart is verder te brengen tot mooie resultaten.”